NSBP

“Northside Business Park” SIA LSEZ ir industriāla biznesa parka īpašnieks, attīstītājs un pārvaldnieks Liepājā.

Mūsu piedāvājums

Kopējā zemes platība 10 ha

31 ēka ar ražošanas / noliktavu /
pakalpojumu telpām 37 tūkstošu m² platībā

2 ēkas ar biroju / tirdzniecības /
pakalpojumu telpām 5,5 tūkstošu m² platībā

Esošo nomnieku skaits 104

Plāns un vīzija​

Funkcionējoša komercobjekta iegāde un pārņemšana

Īstermiņa un ilgtermiņa teritorijas attīstības stratēģijas izstrāde

Moderna, multifunkcionāla uzņēmējdarbības un radoša kvartāla izveide

Northside Business Park SIA
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas

Vienotais reģistrācijas Nr. 40203363484
Juridiskā adrese: Flotes iela 16, Liepāja, LV-3405 
Banka: A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV10HABA0551053012471

Birojs / Tehniskā sekretāre
Valērija Šaudiņa

20240811

info@nsbp.lv

Pārvaldnieks
Vitauts Lukošjus

20111170

vitauts.lukosjus@nsbp.lv

Attīstības vadītāja
Inese Kurvina

26665152

inese.kurvina@nsbp.lv